Kuni 3-aastane laps

Kuni 1-aastane laps

Väikelapse vaimne tervis areneb läbi ema. Ema meeleseisund ja kättesaadavus mõjutavad lapse arengut kõigis eluvaldkondades. Vastsündinule on ema kui peegel, mille kaudu õpib ta tundma nii iseennast kui ka välismaailma. Esmane suhtlemine, heaolutunne, nauding, lohutus – kõik need on kogemused, mida beebi emalt vajab, et areneks terve enesetunnetus. Lapse sõltuvus ema psüühikast on hilisema iseseisvumise aluseks. Isa olulisus ja osalemine on sama tähtsad. Väikelaps vajab enda ümber turvalisi peresuhteid. Oma lähisuhete kogemusele tuginedes kujuneb lapsel esimesel eluaastal välja kiindumussuhte stiil, mis hakkab mõjutama tema enda hilisemaid oskusi luua ja hoida suhteid.

2–3-aastane laps

2–3-aastase lapse psüühilises arengus on palju vastandlikku. Laps on valmis emast eralduma ning tema iseteadlikkus muudkui kasvab. Tema soov asjadega ise hakkama saada muutub üha tugevamaks. Samas on väline maailm ka hirmutav – ta vajab endiselt ema poolt tulevat kindlustunnet, et uute olukordade ja muutustega toime tulla. Ta kogeb tugevaid tundeid, tahab nendes olukordades ise toime tulla, kuid veel ei suuda. Tema areng võimaldab tal väljendada: “mina ise!” “tahan ise!” “ei aita!”, kuid tema käitumine ja eneseregulatsioon vajavad ikkagi turvalise täiskasvanu abi.

Igas arengulises katsumuses on väikelapsele oluliseimaks suhe emaga ning teda ümbritsevad peresuhted. Läbi nende suhete õpib ta tajuma iseennast ja ümbritsevat maailma ning kujundab viisi, kuidas kõige sellega ise suhestuda.