6-11-aastane

Selles vanuses lapsed küsivad palju küsimusi, et koguda teadmisi ümbritseva maailma kohta, ja tahavad õppida uusi oskusi. Nad tunnevad huvi reeglite vastu ja uurivad, miks need just selliselt on seatud. Neile meeldib, kui inimesed järgivad reegleid, isegi kui nad ise neid alati ei järgi. Lapsed võivad reeglitega mitte nõustuda, neid rikkuda ja ise uusi kehtestada – see on nende viis reeglite maailma tundma õppida. Nad õpivad tegema vahet soovil ja vajadusel. Just selles vanuses muutuvad oluliseks ka kindlate reeglitega mängud.

Selles vanuses laps õpib:

  • meisterlikkust keerukamates tegevustes;
  • võtma omaks ja järgima reegleid;
  • arendama endas vastutustunnet;
  • mitmeid uusi oskusi, sh sotsiaalseid oskusi (eriti suhetes samast soost eakaaslastega);
  • võtma eeskuju samast soost täiskasvanust;
  • avastama maailma ja selle toimimispõhimõtteid;
  • suurendama oma iseseisvust;
  • lihvima oma arutlemisoskust;
  • olema koostöövalmis.