4–7-aastane laps

Lapsevanema roll

  • Sea selged piirid ja põhjenda nende vajalikkust turvalisust ja tervist puudutavates küsimustes.
  • Õpeta last tegema vahet tunnetel ja käitumisel: aita lapsel ära tunda ja väljendada oma tundeid sobilikul viisil, pannes ühtlasi piire ebasobivale käitumisele.
  • Õpeta lapsele tunnete nimetusi ja viise, kuidas tundeid väljendada.
  • Toeta lapse tegelemist aladega, mis teda huvitavad, kaasa last enda ja teiste pereliikmete tegevustesse.
  • Anna lapsele teadmisi maailma kohta ja selgita, kui laps on millestki valesti aru saanud.
  • Vasta lapse küsimustele uimastavate ainete, sh ravimite kohta. Selgita, kelle juuresolekul ja millal ravimeid võetakse.
  • Anna lapsele vabadus avastada ja katsetada, kui see on turvaline.
  • Toeta lapse suhteid eakaaslastega.
  • Ole oma käitumisega eeskujuks. Lapsed imiteerivad täiskasvanute käitumist ja omandavad nii olulisi eluoskusi.