Narkootikumid

Aju areneb kuni 25. eluaastani, kusjuures oluline areng toimub vanuses 12–25. Seetõttu on igasuguste sõltuvusainete, sh narkootikumide tarvitamine noorte jaoks eriti kahjulik. Lisaks mõjutab noores eas sõltuvusainete tarvitamine aju toimimist ka täiskasvanuna. Turvaline side vanema või hoidjaga aitab ära hoida narkootikumide tarvitamist.


Sõltuvusainete tarvitamine on keskkondlike ja inimese individuaalsete omaduste (nt enesehinnang, sotsiaalsete oskuste tase) koosmõju tulemus. Üheks oluliseks võtmeteguriks, mis vähendab võimalust sõltuvusainete tarvitamiseks, on turvaline ja usalduslik suhe vanematega. Vanemliku järelvalve ja peres kokkulepitud reeglite seadmise ja ka järgimise vajalikkust ning nende positiivset mõju noorte käitumisele on tõestanud mitmed uuringud.

Illegaalset uimastit proovinud õpilaste arv on aastate jooksul kasvanud, narkootikumidega katsetamine toimub sagedamini 14−15-aastaselt. Võrreldes varasemate aastatega on populaarsemaks muutunud kanepi proovimine ja tarvitamine. Uuringute põhjal on teada, et erinevate uimastite tarvitamine on omavahel seotud: kanepit proovinud noortest on 90% ka suitsetanud ning 94% tarvitanud alkoholi. Seega toetades lapsi alkoholist ja tubakatoodetest hoidumisel väheneb võimalus, et noor proovib narkootikume.

Lapsevanema roll

Hooliv ja armastav täiskasvanu, kes ühelt poolt paneb paika piirid ja teiselt poolt kuulab ära ja mõtleb lapsega kaasa, aitab lapsel saada hakkama teismelise ea väljakutsetega. Lühikesed, tavapärased jutuajamised päevakajalistel teemadel annavad vanemale ettekujutuse, mida laps parasjagu arvab ja mis on tema jaoks olulised teemad. Nende vestluste käigus saab vanem näidata, et on lapse jaoks alati olemas. On tähtis mõista, et aus ja avatud suhtlemine ka sõltuvusainete teemal ei tekita lapses liigset huvi, vaid aitab tal infotulvas paremini navigeerida ning paremaid otsuseid teha. Kui lapsega nendel teemadel kodus ei räägita, saab laps informatsiooni avalikust ruumist ja meediast ning sel juhul võib see olla kallutatud ning eksitav. Lapsed peaks teadma, kuidas sõltuvusained noort inimest mõjutavad ja miks need kahjulikud on. Tähtis on ühine arutelu, kus lapsel on võimalik oma arvamust avaldada ning vanem saab enda taunivaid seisukohti sõltuvusainete tarvitamise osas põhjendada. Kodus saab ühiselt läbi arutada, kuidas laps saaks vastu panna sõprade survele, ennast kehtestada ja keerulistes olukordades endale kindlaks jääda.