7–10-aastane laps

Kooliealiste laste puhul on oluline, et nad oleksid kehaliselt aktiivsed vähemalt 60 minutit päevas, mis võib olla jagatud väikesteks osadeks. Vähemalt kolm korda nädalas tuleks teha kõrge intensiivsusega luid ja lihaseid tugevdavaid tegevusi. Oluline on meeles pidada, et aktiivselt liikuda tuleks korraga vähemalt 10 minutit. Istuvad tegevused ei tohiks olla pikemad kui 120 minutit.

Laste kehalist aktiivsust võib mõõta ka sammudes. Alg- ja põhikooli õpilased peaksid tegema 12 000–15 000 sammu päevas. Sammude lugemise abil päevase kehalise aktiivsuse hindamisel tuleb aga kindlasti meeles pidada, et vastavalt päevastele kehaliste tegevuste soovitustele on vajalik, et osa kehalisi tegevusi oleksid mõõduka kuni tugeva intensiivsusega.
Algklassi lastele sobivad mängud, mis on lõbusad, lihtsad, ühendavad endas muusikat ja jäljendamist ning mida lapsed saavad ise juhendada. Suunake ja julgustage lapsi mänge ka ise kohandama ning välja mõtlema.

Lapsed vajavad liikumiseks piisavalt vaba ruumi ning sobivaid vahendeid, mis soodustaksid neid olema kehaliselt aktiivsed. Hästi sobivad erinevad ronimisvahendid, pallid, rõngad, keksukastid, hüppenöörid jne.

Põhiliikumiste väljakujunemiseks on hea kasutada vaheldusrikast tegevust, kuna laste tähelepanu on hajuv ning nad tüdinevad ruttu. Ka on oluline sel perioodil liikumismängudes õpetada lastele oskust võita ja kaotada. Soodustage laste poolt juhitud vaba mängu ehk struktureerimata kehalist aktiivsust, mis lisaks kehalisele aktiivsusele toetab ka loovust ja kujutlusvõimet.

Kõige tõhusam viis lapsele mõnda harjutust õpetada, on seda ise ette näidates, seejuures lühidalt selgitades, millele peaks laps harjutust sooritades tähelepanu pöörama. Vajadusel tuleks korrata sama tegevust, kuni laps on täielikult ülesandest aru saanud ja suudab iseseisvalt harjutust korrektselt sooritada. Väga oluline on last motiveerida ja anda piisavalt positiivset tagasisidet ning ka sõbralikult ja toetavalt juhendada, kui oskused vajavad veel lihvimist. Iga laps on erinev. Leidke võimalus toetada lapse individuaalseid võimeid ja oskuseid. Uurige lapselt, mis talle meeldib ja laske tal endal teha valikuid.

7-10 aastased aastastel lastel ei tohiks vaba aja ekraaniaeg ületada 2 h päevas.