11–18-aastane laps

Kooliealiste laste puhul on oluline, et nad oleksid kehaliselt aktiivsed vähemalt 60 minutit päevas, mis võib olla jagatud väikesteks osadeks. Vähemalt kolm korda nädalas tuleks teha kõrge intensiivsusega luid ja lihaseid tugevdavaid tegevusi. Oluline on meeles pidada, et aktiivselt liikuda tuleks korraga vähemalt 10 minutit. Istuvad tegevused ei tohiks olla pikemad, kui 120 minutit.

Laste kehalist aktiivsust võib mõõta ka sammudes. Aktiivsuse mõõtmiseks saab kasutada sammulugejaid, nutikellasid ja telefonirakendusi. Need kõik on heaks võimaluseks hinnata oma kehalist aktiivsust ja tihti ka heaks motivaatoriks enam liikuda.

Põhikooli õpilased peaksid tegema 12 000–15 000, noorukid 10 000–11 700 sammu päevas. Sammude lugemise abil päevase kehalise aktiivsuse hindamisel tuleb aga kindlasti meeles pidada, et vastavalt päevastele kehaliste tegevuste soovitustele on vajalik, et osa kehalisi tegevusi oleksid mõõduka kuni tugeva intensiivsusega.

On teada, et väiksemad lapsed on aktiivsemad ja liiguvad üldjuhul kooliealistest rohkem. Neil on ka enam erinevaid võimalusi kehaliselt aktiivseteks tegevusteks, nad jooksevad, hüppavad ja ronivad mänguväljakutel ning teevad muid õuetegevusi. Kooli keskastmes liikumisvõimalused noortele üldjuhul vähenevad, seda eriti nende jaoks, kes ei osale regulaarselt treeningrühmades. Kui igapäevasele kehalisele tegevusele ei pöörata eraldi tähelepanu, võibki laste liikumisaktiivsus olla väga madal. Ka kooli spordivõistlustel osalevad tavaliselt sportlikumad ja treeningutel käivad lapsed. Selles vanuses väheneb ka kehaliste tegevuste harrastamine vabal ajal – nt spontaanne jalgpalli või kullimängu mängimine, rattaga sõitmine jne. Paljudele noortele võib ainukeseks mõõduka kehalise koormuse saamise võimaluseks olla kehalise kasvatuse tund. Lisaks peab arvestama, et kui laps osaleb paaril korral nädalas sporditreeningul, kuid ülejäänud nädalapäevadel liigub vähe, siis ka sellisel juhul on tema kehalise aktiivsuse tase liiga madal.

11-18 aastased aastastel lastel ei tohiks vaba aja ekraaniaeg ületada 2 h päevas.