Kuni 3-aastane laps

Esimene eluaasta

Vastsündinud naudivad süles olemist, kiigutamist ja füüsilist lähedust oma pereliikmetega. Mõne nädalaselt vajavad beebid aga juba ka erinevaid võimalusi maailmaga tutvumiseks ja liikumiseks, seda nii toas kui ka õues.

Võimaldage beebil olla kehaliselt aktiivne. Laske tal turvalises keskkonnas järelevalve all olla kõhuli. Kõhuli olemine tugevdab lapse lihaseid ja arendab kehatunnetust, lisaks annab see võimaluse tutvuda ümbritseva keskkonnaga. Imikud on aktiivsed, kui nad saavad siputada, pöörata, roomata, käpuli liikuda, erinevaid esemeid haarata.

Tavaliselt hakkavad lapsed kõndima esimese eluaasta lõpuks. Kõndima õppimine pole lapse jaoks lihtne, ta vajab selleks tugevaid lihaseid, oskust tasakaalu hoida ja koordineerida kogu keha tööd. Kõndima õppimist saab soodustada, pakkudes lapsele piisavalt turvalist ja vaba tegutsemisruumi. Juba kõndida oskaval lapsel laske ka õues vabalt ringi kõndida ja ise enda käru lükata.
Beebid on loomupoolest aktiivsed ja ümbritseva suhtes uudishimulikud. Julgustage neid koos teiega turvaliselt maailma avastama.

Alla kahe aastastel lastel ei ole soovitav vaadata televiisorit ega ka muid ekraane. Vanemad on siin suureks eeskujuks. Vaadake televiisorit ja kasutage arvutit ning nutiseadmeid siis, kui lapsed on juba magama läinud. Ekraani taga olemise asemel avastage koos lapsega põnevat pärismaailma: mängige koos põrandal, kuulake muusikat, laulge, tantsige, uurige loodust.