Abiks vanematele

Lugemissoovitused

Siit leiad valiku erinevaid raamatuid, mis aitavad paremini mõista lapse arenguga kaasnevaid nüansse ja annavad nõuandeid laste kasvatamiseks. Väärt lugemine igale targale vanemale!

 Pealkiri Autor Sisu
Tark lapsevanem  T. Gordon Kuidas rääkida oma lapsega nii, et ta sind kuulaks? Kuidas kuulata last nii, et ta tunneks, et teda mõistetakse? Kuidas lahendada probleeme ja konflikte perekonnas nii, et keegi ei tunneks end kaotajana? Dr Thomas Gordoni lastevanematele mõeldud programm õpetab, kuidas lastega tulemuslikumalt suhelda, ning pakub samm-sammulisi juhiseid, kuidas lahendada igapäevaseid tülisid. Raamatu keskmes on kolm mõistet – aktiivne kuulamine, mina-sõnumid ja kaotajateta konflikti lahendamise meetod.
Kuidas meie lastest kasvavad väikesed türannid?  M. Winterhoff Muutused laste käitumises, mida vanemad ja pedagoogid viimastel aastatel üha rohkem ja rohkem kogevad, on üsna hirmutavad. Üha kasvab nende laste hulk, kes ei kuula vanemaid ja õpetajaid, keelduvad allumast korrale ja reeglitele, vaidlevad igal võimalusel vastu ning on muutunud vägivaldseks või ükskõikseks ümbritseva suhtes.

Alaealiste hulgas on kasvanud mõnuainete tarbimine, teismelised ei omanda tööharjumusi, noortel puudub vastutustunne. Winterhoff väidab, et kõigis neis probleemides on suur panus vanematel (aga ka õpetajatel ja teistel täiskasvanutel). Ta on jõudnud järeldusele, et lastelt võetakse ära lapsepõlv sundides neid liiga vara tähtsaid otsuseid langetama ja andes paljudes valdkondades(nt infotehnoloogia) autoriteedi rolli enda käest ära. Raamatus võetaksegi vaatluse alla need täiskasvanute käitumisviisid, mis toovad kaasa pöördumatud muutused.

 Terane laps  S. Ward  Psühholoogid ja keeleterapeudid on teinud kindlaks, et lapse intelligentsuse arenemisel on määrava tähtsusega keeleoskus. Raamat annabki selged ja põhjendatud juhtnöörid, kuidas rääkida lapsega sünnist saadik, kuude kaupa. Arengukavaks piisab pooletunnisest mänguajast päevas. Programm on lihtne ning vanemad omandavad selle kergesti. Selle varase rakendamisega on võimalik luua kindel alus lapse hilisemale edukale õpivõimele.
 Lapse ajukeskne kasvatus. 12 murrangulist strateegiat, kuidas aidata lapse mõistusel areneda  D. J. Siegel, T. P. Bryson Sinu põnni tabab keset poodi jonnihoog. Su viieaastane keeldub hommikul riidesse panemast. Kolmandas klassis käiv laps mossitab pingil, selle asemel, et teistega kaasa mängida. Kas kogu maailma lapsed on haaratud mingisse vandenõusse, mille eesmärk on vanemate elu põrguks teha? Tegelikult mitte. Lihtsalt nende arenev aju sunnib neid vahel käituma mõistatuslikult. Kuidas selliseid olukordi vältida, lahendada ja aidata oma lapse mõistuse arengule võimalikult kaasa – just sellest käesolev raamat räägibki.
 „Ei” ütlemise kunst  Jesper Juul Kuidas öelda oma lapsele „ei“ viisil, mis oleks ühelt poolt kindel ja selge, teiselt poolt aga armastav?

Jesper Juul ütleb: „Et see õnnestuks, tuleb vanematel omandada “ei” ütlemise kunst. Ma kutsun seda kunstiks, sest see peab tulema sisemusest, olema isikupärane ja muljetavaldav.“

Kes meist tahaks kuulda ennast pidevalt kordamas: „mitu korda ma pean seda sulle ütlema” või „ma olen seda sulle sada korda öelnud”? Pidev korrutamine ärritab mõlemaid pooli, kahjustab vanema autoriteeti ning vähendab lapse koostöösoovi.

Teiselt poolt aitab mõistev, kuid samas enda vajadusi arvesse võttev, läbimõeldud ja kindel „ei“ muuta suhet selgemaks ja lähedasemaks.

Ka on südamest tulev “jah” võimalik öelda vaid siis, kui tunneme, et meil on vabadus öelda “ei”.

 Minu piirid – sinu piirid. Milliseid piire vajavad lapsed tegelikult?  Jesper Juul Jesper Juul räägib oma raamatus sellest, miks ja millised piirid on lapsele vajalikud, kuidas neid kehtestada nii, et nad töötaks ja miks „vanal heal” viisil seatud piirid enam ei tööta. Ta selgitab, millest algab enamik vanema ja laste vahelisi probleeme ning pakub neile ka töötavaid alternatiive.
 Nutt ja jonnihood. Kuidas aidata lapsel oma tunnetega toime tulla? Aletha J. Solter  Teada-tuntud on tõsiasi, et kõrvalseisjad taluvad raskelt teiste negatiivseid emotsioone, samuti ei osata emotsionaalsetes olukordades asjalikult käituda. Raamat aitab vanematel leida erinevaid võimalusi laste nutu ja stressiga toimetulemiseks.
Ohutusraamat koolilapse vanematele

Lae alla

Politsei- ja Piirivalveamet Ohutusraamatu näol on tegemist eelkõige lapsevanemat toetava materjaliga lapse elu kaitsmisel ja turvalise kasvukeskkonna kujundamisel. Ohutusraamatus käsitletakse kõiki peamisi eluvaldkondi kooliteed alustava lapse elus. Ohutusraamatu keskseks teemaks on lapse ohutus ja lapse kaitsliku käitumise kujundamine nii lapse enda, oma vara kui kaaslaste suhtes. Lisaks leiab raamatust ülevaate Eestis loodud lastekaitsesüsteemist ja võimalustest vajadusel erinevates probleemolukordades abi või lisainfot leida. Olulise teemana on raamatus räägitud ka lapse tervisest ja seda just traumade ja õnnetuste vältimise ning esmaabi õpetamisel. Lapsevanemad leivad ohutusraamatust ka mitmeid abivahendeid.
Lapsevanematele uimastitest

Lae alla

Tervise Arengu Instituut
Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalused Eestis. Infovoldik lapsevanemale

Lae alla

Õiguskantsleri Kantselei 2016
Laste ja teismeliste seksuaalkäitumise murebaromeeter Justiitsministeerium 2016
Toeta lapse arengut. Lapsest lähtuv seksuaalkasvatus Väestöliitto 2016
Abimaterjal lapsevanemale. Mida teha, kui kahtlustate või teate, et last on seksuaalselt väärkoheldud? Justiitsministeerium
Mina olen enda oma Juhani Püttsepp (MTÜ Lastekaitse Liit, Justiitsministeerium) Lasteraamat seksuaalse väärkohtlemise ennetamisest. Saadaval koos juhendmaterjaliga õpetajale ja lapsevanemale.

Kasulikud viited